Duikteam de Bevers - Nijmegen
Sinds 1971

 

 

   
Duiken in NederlandBever Bullet
Juli 2018

 Kopij Bullet                   
Er komt ongeveer eens per twee maanden een Bullet uit. Ben je op reis geweest, heb je iets interessants gezien of nam je deel aan een leuke Bever-activiteit, stuur je verhaal dan in! Bedanktnamens de hele redactie.
Enny


Toegang tot het archief van ons digitale magazine onder redactie van Enny Keiren 


Klik hier voor foto's en video's van leden van Duikteam De Bevers op het internet.

Hoe ging het er vroeger aan toe bij Duikteam de Bevers? 

Uit het archief van een oud-lid, gekregen op 35 jarig jubileumfeest. 
Klik hier 

Sanadroom
Video de Bevers

 

Legendarische video van de voortdurende zoektocht van Duikteam de Bevers naar het ideale clubhuis. 
De video is al weer enkele decennia oud en het kan schokkend zijn voor sommige (oud) leden om de beelden te bekijken.

Zwemmen in de zomermaanden
Zoals jullie weten, zwemmen we in de maanden juli en augustus in het Goffertbad.  Dit is van 19:00 uur tot 20:00 uur.
Familie en vrienden zijn van harte welkom. Deze mogen met perslucht natuurlijk onder water, maar wel alleen onder begeleiding van een instructeur. 
Aansluitend kunnen we gezellig wat drinken bij Babylon.
Met het Erica Terpstra Bad hebben we overeen kunnen komen, dat er toch gevuld kan worden gedurende de zwembadsluiting gedurende deze zomerperiode.
Dit betekent, dat je gewoon op vrijdagavond 20:00 uur (aansluitend op het zwemmen in de Goffert) je fles kunt vullen bij het ETB.
Hiermee komt de tegemoetkoming voor betaalde vullingen bij een ander vulstation te vervallen.
Op 6 juli en 24 augustus kun je na het zwemmen in de Goffert nog vullen in het ETB.
LET OP: 20 juli en 31 augustus kunnen we niet terecht in de Goffert en het ETB. Er is dus GEEN zwemmen. 

Privacy Policy Duikteam de Bevers
Kllik op de link voor de Privacy Policy van Duikteam de Bevers: klik hier.

Activiteiten agenda 2018
Voor de lijst met activiteiten van Duikteam De Bevers: klik hier.

Foto's uitje Bevers naar TODI België op Flickr
Klik op de link om de fot's van het uitje van Duikteam de Bevers naar indoor duikparadijs van TODI in Beringen (België) te bekijken. Lekker duiken tussen ontzettend veel vissen in een 10 meter diep zoetwater aquarium van 23 graden celcius. Na afloop genoten van een prima maaltijd en dito drankjes. Klik hier
De foto's van Peter Klok zijn te vinden op: http://www.hef.ru.nl/~pfk/duiken/

Flessenvullen in ETB
Vrijdag 8 sept. kan er weer gevuld worden. Het is de bedoeling dat de flessen vanaf 20.00 uur tot 20.30 uur aangeboden worden. Het is dus van belang om tijdig aanwezig te zijn. Om uitloop tot na de zwemtijd te voorkomen zullen flessen die na 20.30 uur aangeboden worden, worden geweigerd. We zullen in de loop der tijd bekijken hoe een en ander loopt en eventueel aanpassingen doorvoeren.

Foto's introduik maart 2017
Er zijn wat foto's van de proefduik van maart te vinden via de link: (gewoon op de link klikken) Klik hier
Foto's gemaakt door Peter Klok.

Iedere 1ste zondag van de maand duiken 
Tijdstip: 09:30 uur verzamelen
Elke maand: De Groene Heuvels

Geen verplichtingen, geen georganiseer vanuit de club, maar gewoon een vast moment om met een aantal enthousiastelingen te gaan duiken. Natuurlijk is het handig zelf vast een buddy te regelen, maar we hopen dat het eigenijk niet nodig is. Dat wanneer je komt er voldoende mensen zijn met wie je een duik kunt maken. Gewoon spontaan.


Wegwijs in de Groene Heuvels
Voor wie zondag's mee wil duiken in de Groene Heuvels is het wel goed om even wegwijs te raken. Klik op de onderstaande link voor een actuele beschrijving van de duikfaciliteiten in de Groene Heuvels.
http://www.duikersgids.nl/actueel/duiken-groene-heuvels-stand-van-zaken

Foto's Zeelandweekend 2015, 2016 en 
Speciality Onderwater Biologie
De foto's staan op Flickr en op de site van Peter Klok.
Voor Flicker klik op deze link: Bevers op Flickr
Op de website van Peter staan de foto's van het Zeelandweekend onderaan op de pagina.
Voor de website van Peter klik op deze link: Website Peter

Doe iets nuttigs met je logboek
Duikers houden vaak nauwkeurig bij hoeveel aasgarnaaltjes, voorntjes, grondels, donderpadden of kreeften ze gezien hebben. Natuurlijk komen daarbij de gigantische snoeken, snoekbaarzen, karpers en zeelten. Helaas verdwijnt al die informatie in de anonimiteit van het persoonlijke logboek, dat alleen nog af en toe te voorschijn komt om een andere duiker de loef af te steken.
Vanaf nu kun je ook iets nuttigs doen met deze gegevens. De volgende websites zijn dol op jullie waarnemingen en doen er ook nog iets nuttigs mee. Klik op de logo's om naar de gewenste site te gaan.

   Telmee.nl. Het vaststellen van welke planten en dieren op welke plekken in ons land voorkomen is van belang om de Nederlandse natuur goed te kunnen beschermen. Natuurwaarnemingen zijn pas goed bruikbaar als ze op de juiste manier worden vastgelegd. En als ze vervolgens ook nog op een centrale plek terecht komen, zodat er een compleet beeld van is.

   Frank Spikmans is projectleider bij Stichting RAVON (www.ravon.nl), de onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen. Hij heeft bij ons in het kader van het Bever College iets verteld over de prik. Sinds 2007 coördineert RAVON het landelijke verspreidingsonderzoek naar beek- en poldervissen en sinds 2011 het landelijke NEM-Meetnet voor vissen (Netwerk Ecologische Monitoring). De doelsoorten bestaan uit beekprik, rivierdonderpad, beekdonderpad, bittervoorn, kleine modderkruiper en grote modderkruiper, sinds 2011 wordt ook de rivierprik geteld in de beken en riviertjes waar paai van deze soort in Nederland is waargenomen.

  Waarneming.nl wil iedereen in staat stellen om natuurwaarnemingen op te slaan en te delen via internet, om zo de natuurrijkdom van Nederland en de wereld vast te leggen voor nu en voor de toekomst. Waarneming.nl werkt hiertoe samen met duizenden vrijwilligers, zowel rechtstreeks als via meer dan 300 regionale en landelijke werkgroepen.Waarneming.nl verzamelt en toont gegevens maar interpreteert deze niet.

Duikteam De Bevers, Postbus 1002, 6501 BA Nijmegen 
mail het secretariaat door hier te klikken 

           

Voor contact met de webmaster klik hierDuikteam De Bevers 47 jaar jong
Deze site is gemaakt door: Willem van der Stokker